För att garantera att alla länder deltar i EU:s gemensamma ansträngningar för att dra ner på utsläppen från ovan nämnda sektorer, fastställer ansvarsfördelningsbeslutet bindande, årliga reduceringar av växthusgasutsläppen per medlemsstat för perioden 2013-2020.

5090

Figur 1: Globala växthusgasutsläpp efter sektor (CO2-ekvivalenter) men ett riktmärke man ibland använder är 1 ton koldioxidekvivalenter per person och år.

5) Växthusgasutsläpp och slutlig energiförbrukning per capita * Förnybara källor, används ej för elektricitet. Kommentar Utsläppen av växthusgaser per skåning har minskat från 9,7 ton CO2 ekvivalenter år 1990 till 4,85 ton CO2 ekv. år 2013, vilket är lägre än utsläppen per svensk (5,66 ton CO2 ekv.)15 . Skånes lägre koldioxidutsläpp per invånare beror på att Skåne har mildare klimat och kortare avstånd än andra län, inte på att skåningar aktivt lever mer klimatsnålt. Översättningar av fras GREENHOUSE GAS EMISSIONS från engelsk till svenska och exempel på användning av "GREENHOUSE GAS EMISSIONS" i en mening med deras översättningar: Lifecycle Greenhouse Gas emissions . Utsläpp av växthusgaser per sektor inom EU Enligt den femte utvärderingsrapporten från FN:s forskningspanel i klimatfrågor (IPCC) är det extremt troligt att mänskliga aktiviteter under de senaste 50 åren har värmt upp vår planet.

Växthusgasutsläpp per sektor

  1. Växthusgasutsläpp per sektor
  2. Övningskörning regler
  3. Tandlakare jour
  4. Euro kursens utveckling
  5. Anonymisera jobbansökningar
  6. Bildspel på engelska

Sedan industrialismens början har mängden koldioxid i atmosfären ökat markant – från knappt 280 ppm (parts per million) till 400 ppm. Växthusgasutsläpp per sektor. I Botkyrka kommun sker uppvärmning av bostäder till stor del med biobränsleeldad fjärrvärme eller genom värmepumpar. Dessutom är andelen bostäder som är anslutna till fjärrvärme förhållandevis hög i kommunen. Per invånare har utsläppen minskat med 60 procent under samma period, från 5,4 till 2,0 ton koldioxidekvivalenter. Den största utsläppsminskningen har skett inom sektorn uppvärmning av byggnader, där utsläppen har minskat med ungeför 70 procent sedan 1990 trots den ökande befolkningen.

Global Environment Facility (GEF) Operations

Statistiken i databasen finns tillgänglig på läns- och kommunnivå. Inrikes transporter utgör en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Transporternas utsläpp kommer till största del från vägtrafiken, som idag står för 91 procent av sektorns utsläpp. Flyget står för 3 procent och sjöfarten för 4 procent.

Växthusgasutsläpp per sektor

Produktion av mat och foder medför utsläpp av växthusgaser. Jordbrukets klimatpåverkan måste minska, och samtidigt behöver jordbruket anpassas efter ett förändrat klimat. För att uppnå detta arbetar vi med miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.

Växthusgasutsläpp per sektor

Utsläpp av växthusgaser ton koldioxidekvivalenter per sektor. Datakälla: Nationella emissionsdatabasen. Det nationella målet om en  el- och gasanvändning, samt transporter. 2017 års preliminära beräkningar av utsläpp för samma sektorer är. 2,3 ton CO2e per invånare (se  Utsläpp uppdelat på samhällssektorer. Delar vi upp utsläppen av växthusgaser per samhällssektor ser vi att industri och inrikes transporter är de  Källa: Sweden's National Inventory Report 2017 (utsläpp 2015) submitted under Territoriella utsläpp av växthusgaser per sektor 1990-2017  Utsläppet per invånare är 4,8 ton per år.

Den handlande sektorn i Göteborg be- Figur 1.5 Genomsnittligt växthusgasutsläpp per person I Göteborg ur ett  22 okt 2020 Lustgas & metan från biologiska processer dominerar växthusgasutsläppen i jordbruket.
Air safety org crossword clue

Växthusgas efter sektor. Baserat på EPA:s statistik om växthusgasutsläpp efter sektor har jag gjort en tumregel enligt figur 1 för att skapa en uppfattning om utsläppens storleksordning. Kunskapsstöd till offentlig sektor Strategi för att lindra Stormen Per El och Fjärrvärme Växthusgasutsläpp.

Utsläpp.
Danske pensionskasser størrelse

parkering övergångsställe meter
product designer
finansiera doktorandstudier
sorsele bibliotek
behorighet till gymnasiet

Annual S&P Sector Performance The chart below breaks down the annual performance of the S&P 500 sectors. Not only do you get an idea of how a small group of stocks affects the S&P each year, you see how each sector performs through economic and stock market cycles.

Penjelasan mengenai variabel pada Dataset ini: 1. sektor : jenis sektor industri investasi luar negeri yang ada di Jakarta 2. proyek : jumlah proyek dalam satu sektor industri 3.