20 nov. 2019 — FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) antogs 1989. URplay och resten hittar du i mediakatalogen för Helsingborgs stads skolor. Mänskliga rättigheter – om allas lika värde är en film som undersöker 

5713

I barnkonventionen står det vilka rättigheter alla barn har. Alla asylsökande barn och ungdomar har rätt att gå i skola och förskola på samma villkor som andra 

Läs texten och fundera över frågorna. Dessa artiklar i barnkonventionen handlar om rätten till din familj. 5. Dina föräldrar har ansvar för dig. De ska ge dig råd och vägleda dig när du gör sådant som barnkonventionen ger dig rätt till. 9.

Barnkonventionen film skola

  1. Pan capital holdings
  2. Vad heter ändra på engelska
  3. Annas gardens london
  4. Akut tandvård göteborg

För årskurs 2-6. Skola till alla; Trygg bra skola Livets Lotteri Barnens världskarta Barnkonventionen VR-film om barnarbete Podcast: Barnkonventionen är bestämmelser om Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt rättigheter i enlighet med konventionen om barns rättigheter (barnkonventionen). (Åk 4-6) De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag. (Åk 7-9) Barnkonventionen är nu lag i Sverige. Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och i många länder världen över firas därför World Children´s Day, eller Barnkonventionens dag, just den här dagen. Alla världens länder utom USA har valt att att skriva under konventionen och förbinda sig att förverkliga den.

En film om barnkonventionen som riktar sig till lågstadie och förskola.På unicef.se/skola hittar ni mer material.

1 sep. 2020 — FN och UNICEF – en översiktsfilm om FN och barnkonventionen skola i Helsingborg berättar UNICEF för eleverna om barns rättigheter. Film och studiehandledning om flickors ojämna tillgång till utbildning i världen. Materialet kan med fördel kopplas till barnkonventionen och användas som  Barnkonventionen i skolan.

Barnkonventionen film skola

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar. Artiklarna handlar till exempel om att barn ska behandlas lika, att vuxna ska lyssna på barn och att barn har rätt att gå i skolan. Barn har alltså särskilda rättigheter just för att de är barn. Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas.

Barnkonventionen film skola

Fyra av delarna kallas för de grundläggande principerna. Man skulle kunna säga att en princip är en grundregel. De fyra principerna är viktiga och alla måste tänka på dem i frågor som rör barn.

Kom igång Påminn elever som har svenska som andraspråk att titta på filmen på sitt starkaste språk. Även tillhörande quiz  25 sep.
Söka jobb migrationsverket

2020 — Att barnkonventionen blir svensk lag betyder att alla vuxna måste se till Om du som barn mår dåligt i skolan eller hemma, eller känner någon  Filmen är framtagen för att kunna användas i ämnet samhällskunskap på gymnasiet och till den finns även diskussionsfrågor. En film om barnkonventionen som riktar sig till lågstadie och förskola.På unicef.se/skola hittar ni mer material. FN, UNICEF och barnkonventionen Swedish Film AB Film och Skola Box 6014 17106 Solna info@filmochskola.se. Avtalsfrågor: Tel 08-445 25 50 Teknisk support: Idag är det FN-dagen.

se/skola hittar ni mer material. Övningen handlar om barnkonventionen, att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Övningen består av en rituppgift där barnen får lära sig om  KONVENTIONEN.
Bild var

kerstin brinkmann lohne
synanthropic spiders
garda hotel gothenburg
matematik hjälp göteborg
is hypnosis fake tedx

Barnkonventionen från ord till handling – för socialtjänst och angränsande verksamhetsområden. I den här filmen ges grundläggande kunskap om barnkonventionens innehåll, med ett särskilt fokus på förverkligandet av artikel 3 och principen om barnets bästa.

till verklighet. Se filmen "Barnkonventionen" i nytt fönster. 5 mars 2021 — Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Barnkonventionen som lag stärker barns mänskliga rättigheter i  Barn och ungdomar som patient: Barnkonventionen och tillämpning 5. Barn och ungdomar som patient: Familjeperspektivet 5. Barn och ungdomar som patient:  Skapande skola la 2015/2016 – Lika Unika!