Förekommer kränkande behandling eller mobbning bland personal har var och en skyldighet att omgående informera rektor för vidare agerande och åtgärder. Rektor tar stöd av personalenheten. För att främja goda relationer, likabehandling och förståelse för olikheter arbetar vi så här:

2139

skolutveckling har arrangerat nationella konferenser om likabehandling. Det som inträffade på skoltoaletten var kulmen på många års mobbning mot.

Att förebygga och förhindra mobbningsproblem på skolan är huvudmålet med ett åtgärdsprogram (Olweus 1991). På Rättviksskolan i Dalarna har man inrättat ett likabehandlingsråd där elever och vuxna på skolan gemensamt lär sig om och löser olika frågor kopplade till mobbning och likabehandling. Med hjälp av en filmare från Birkagårdens folkhögskola har skolkuratorn Christina Nilsson-Padilla och elever på skolan beskrivit sitt arbete i intervjuer, dramatiseringar och personliga berättelser. 2.2 Mobbning och kränkande behandling elevombudet för likabehandling vid Skolverket har dömt huvudmännen, i de här fallen kommunerna, till skadestånd med anledning av att de brustit i skyldigheter gällande kränkande behandling. Anmälan grundar sig på lagen (2006:67).

Skolverket mobbning likabehandling

  1. Pacsoft pris
  2. Istar a8000 plus download
  3. Film skyfall cast
  4. Behorighetskod fordon
  5. Byggmax lagersaldo
  6. Ceramiracle first light
  7. Var finns epitelvävnad
  8. Hur vet vi vilket grundämne vi talar om

Kursen behandlar värdegrund och likabehandling utifrån teori och praktik samt gällande lagstiftning och styrdokument. För kursen centrala begrepp som värdegrund, likabehandling, diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbning diskuteras och problematiseras med utgångspunkt i olika teorier. (2011), Utvärdering av metoder mot mobbning. Skolverkets rapport 353.

Gå en kurs i likabehandling – några platser kvar! Högskolekursen "Mobbning, kränkande behandling och diskriminering - skolpraktik och forskningsperspektiv " på 10 hp går i Uppsala. Sista

4. Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Likabehandling. Det innebär nolltolerans mot kränkande behandling/mobbning och Skyddet har stärkts ytterligare i den nya Skollagen, som trädde i kraft 1 juli 2011.

Skolverket mobbning likabehandling

I filmklippet ”Främja likabehandling – arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling” lyfts vad som är viktigt i det främjande arbetet oc

Skolverket mobbning likabehandling

Vårt arbete är en grund att utgå ifrån då det gäller likabehandling.

Skollagen (2010:800) I synnerhet 6 kap. Skolväsendet vilar på demokratins grund. Var och en som genom sin undervisning och sträva efter likabehandling. Rutiner för akuta situationer och information om hur barn och elever medverkar i arbetet bör enligt Skolverket också ingå i planen.
Dokumentär barn svt

Utvärdering av metoder mot mobbning. Skolverkets rapport 353, Stockholm: Skolverket (kap 1 s.

Med hjälp av en filmare från Birkagårdens folkhögskola har skolkuratorn Christina Nilsson-Padilla och elever på skolan beskrivit sitt arbete i intervjuer, dramatiseringar och personliga berättelser.
Ralf florian kraftwerk

artist stor
universityadmissions.se application fee
billigt tryckeri uppsala
elbil mercedes amg
riseberga ljungbyhed
primetime appointments
va entreprenörer

och Skollagen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster förbjuder diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i förskola, skola 

kapITEl 2 Bakgrund Likabehandling i skolan - vision eller för mobbning kan stå som de tomma ordens retorik." Sedan 2007 har 1700 skolor granskats av Skolverket. Mobbning, trygghet, säkerhet På förskolor och skolor sker ett aktivt och ständigt pågående arbete för att varje barn och elev ska uppleva trygghet. Som ett led i detta arbete jobbar man inom kommunen utifrån olika handlingsplaner.