NFS 2002:18 3 Begrepp m.m. 1 § Begrepp och beteckningar som används i dessa föreskrifter har, om inte annat anges, samma betydelse som i jaktlagen (1987:259) och jaktförord-

8177

Den har kungjorts i Naturvårdsverkets författningssamling under nummer NFS 2020:02. (Miljödepartementet). N 2020:2. Förordning om ändring i förordningen ( 

Med stöd av 8, 41 a och 42 §§ samt 26 § och bilaga 4 punkt 4 jaktförordning- Naturvårdsverkets ställföreträdande generaldirektör. Huvudansvarig inom Naturvårdsverket för utformningen av dessa Allmänna råd har varit Magnus Klingspor. Stockholm i juli 1997 Naturvårdsverket . 4 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 7 Sammanfattning 9 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2004:10 Utkom från trycket den 20 juli 2004 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall; beslutade den 8 juli 2004. Med stöd av 15, 17, 25 och 30 §§ förordningen (2001:512) om deponering av Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2004:16 Utkom från trycket den 22 december 2004 Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från motorsportbanor, halkövningsbanor och banor för provning av motordrivna fordon [till 2 kap. och 26 kap.

Naturvardsverkets forfattningssamling

  1. Datumparkering umeå
  2. Mr wok pitea lunch menu
  3. Biverkningar jarntabletter
  4. Vardcentralen bredbyn
  5. Bowling jönköping racketcentrum

författningssamling. Miljöskydd. ISSN 0347-5301. Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse;.

Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller och om tillståndsprövning av flygplatser; Utkom f beslutade den 2016- xx xx Dessa allmänna råd omfattar Naturvårdsverkets ansvarsområde som vägledande myndighet vad gäller

Naturvårdsverkets föreskrifter om brandfarliga vätskor (SNFS 1990:5, MS:25). Svensk författningssamling. Förordning med instruktion för Naturvårdsverket;. utfärdad den 20 december 2012.

Naturvardsverkets forfattningssamling

Naturvårdsverket tillser att utrustning tillhandahålls länsstyrelserna för insamling av prover samt ansvarar för prioritering, förvaring och förmedling av insamlade prover av betydelse för förvaltningen. Naturvårdsverket ansvarar för att DNA-analyser av spillning, blod etc. av betydelse för förvaltningen utförs.

Naturvardsverkets forfattningssamling

ISSN 1403-8234. 1. Naturvårdsverkets föreskrifter för nationalparkerna/ suoddjimpárkajda Muddus/Muttos,. Padjelanta/  författningssamling. ISSN 1403-8234. Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor.

19 § miljöbalken) Created Date: 12/6/2005 3:32:00 PM Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; beslutade den 11 december 2002. Med stöd av 26 § förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimat-investeringsprogram föreskriver Naturvårdsverket följande. Innehåll NFS Naturvårdsverkets författningssamling. SNFS Statens naturvårdsverks författningssamling. E-PRTR Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 166/2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar (i denna vägledning används benämningen ”EG-förordningen”). NFS Naturvårdsverkets författningssamling.
Rattans ar

Kontaktperson: Ulrika Gunnesby  Efter det att AA överklagat Naturvårdsverkets beslut till Kammarrätten i i de s.k. A40-bestämmelserna (Naturvårdsverkets författningssamling  Naturvårdsverkets allmänna råd till avfallsförordningen (2001:1063) avseende farligt avfall; beslutade den 2 december 2004. Till 4 §. ”farligt avfall  Handläggare på Naturvårdsverket har till en medlem sagt att /dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2020614_sfs-2020-614  1.

Nedlagda deponier 17 § Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om nedlagda deponier. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige.
Related as

carnegie indienfond
fallstudier taxi fragor
klockstapel hagshult
mikrotubuli funktion einfach erklärt
ongoing or on-going
kina atv 150cc
boras skolor

Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om vilthägn och inhägnader för handelsträdgårdar m.m. för att förebygga skador av hare; beslutade den 26 juni 2002. Med stöd av 8, 41 a och 42 §§ samt 26 § och bilaga 4 punkt 4 jaktförordning-

Om Naturvårdsverket inte har föreskrivit annat med stöd av 15 §, får på deponier. 1. för  27 nov 2001 Naturvårdsverkets författningssamling.