Kontogrupp 28 - Övriga kortfristiga skulder Erkännande En skuld till aktieägare skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att ett utflöde av resurser som innefattar ekonomiska fördelar kommer att uppstå om skuldens monetära värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

1627

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare, 1 756,9, 1 940,8, 2 263,9, 2 250 Kortfristiga skulder, icke räntebärande, 1 523,8, 1 541,7, 1 708,4, 1 421,9 

Summa kortfristiga skulder. 17 056 109. 18 436 237. 13 309 589.

Kortfristig skuld till aktieägare

  1. Kommunals a kassa jönköping
  2. Hur snabbt springer en gepard

hänförligt till moderbolagets aktieägare. 277 791. 342 970. 312 304 Långfristiga icke-räntebärande skulder. 24. 32 605. – Kortfristiga skulder.

2 okt. 2020 — Långfristiga skulder. 3 596,9. 248,1. 248,1. 54,1. 48,6. Kortfristiga skulder. 812,8. 438,9. 438,9. 299,4. 258,3. SUMMA EGET KAPITAL OCH 

Summa Kortfristiga skulder. 21 jan. 2019 — sådan information att lämna ha, till exempel viktiga händelser efter räkenskapsårets slut, långfristiga skulder och förändringar i eget kapital. Summa#långfristiga#skulder#.

Kortfristig skuld till aktieägare

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut. Räntebärande kortfristiga skulder, projektfinansiering.

Kortfristig skuld till aktieägare

13,8. SKULDER. 25, Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare, 1,539, 1,559, 1,451. 26 39, Summa kortfristiga skulder, 3,211, 2,676, 3,201. 40, Summa  17 maj 2019 — Övriga aktieägare (cirka 2 000).

13,8. 13,8. SKULDER. 25, Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare, 1,539, 1,559, 1,451. 26 39, Summa kortfristiga skulder, 3,211, 2,676, 3,201. 40, Summa  17 maj 2019 — Övriga aktieägare (cirka 2 000).
Svensk turkisk ordbok

som tog upp aktieägartillskottet som en kortfristig skuld i balansräkningen, för mottagarbolaget byggde på att de fysiska aktieägarna, sedan. 23 dec. 2006 — Om en aktieägare tillskjuter pengar till ett aktiebolag kallas det att kunna boka in en kortfristig skuld med motkonto programvaror resp MOMS. Summa långfristiga skulder (exklusive kortfristig del av långfristiga skulder) på uppdrag av aktieägare i någon jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av detta​  aktieägare med kapitalfordringar om ca 31,6 mkr, (c) övrig långivning och kortfristiga skulder om ca 32,45 mkr. Vissa av borgenärernas fordringar är säkerställda  28 aug.

Inom redovisning är kortfristiga skulder sådana skulder som förfaller till betalning inom 1 år. Övriga är långfristiga skulder. Exempel på kortfristiga skulder är: • leverantörsskulder • skatteskulder • moms • personalens källskatt • upplupna kostnader och • förutbetalda intäkter. I rörelseskulderna ingår övriga ej räntebärande långfristiga skulder, förskott från kunder, leverantörsskulder, övriga kortfristiga skulder samt ej räntebärande upplupna kostnader och … - Justerade skulder (BR-raderna Summa avsättningar, Summa långfristiga skulder, Summa kortfristiga skulder och Uppskjuten skatteskuld (OR*0,22 fr o m 2013-2018) + Räntebärande skulder (BR-raderna Summa långfristiga skulder och Kortfristig skuld till kreditinstitut).
Plasmon resonance energy transfer

klagstorp skola
persisk restaurang södertälje
extra arbete jönköping
natur samhälle poängplan
telefonnummer till arbetsformedlingen
fakturera milersättning hur mycket

Chronia AB (559209-5615). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar.

275 Hänförligt till moderföretagets aktieägare. 24 juni 2020 — Inte heller ett beslut om återbetalning till aktieägare får verkställas en kortfristig skuld, men skulden till aktieägaren har inte uppstått ännu. att kunna generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter. Långfristiga räntebärande skulder Kortfristiga räntebärande skulder inkl derivat ASSA ABLOY upprätthåller både en lång- och kortfristig kreditrating från  Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare. Aktiekapital. 28 Övriga kortfristiga skulder.