I en ny rapport, ”Equity in Education” (23/10), konstaterar OECD att skolvalsreformer i Sverige och andra länder har lett till ökad skolsegregation och minskad likvärdighet. Man skriver också om Chile som genomför reformer för att bryta detta.

3314

27 apr 2020 Skälet till detta är att bidra till att motverka skolsegregationen. Bra med obligatoriskt skolval. – Det här förslaget i utredningen är vi positiva till.

Begreppet ”ett fritt skolval” används ibland på ett missvisande sätt. Skolvalet I rapporten ”Ett söndrat land – skolval och skolsegregation i Sverige” har German Bender och Per Kornhall undersökt skolsegregationen i 30 medelstora svenska kommuner. Med skolsegregation menas att barn går i skolor med barn som liknar dem själva, socioekonomiskt och etniskt. Hör killarnas tankar om skolsegregation och skolval i videon. Relaterat. Så segregerade är Stockholms skolor. 30 januari 2019.

Skolsegregation och skolval

  1. Interbook skövde
  2. Pa ord
  3. Folktandvården göteborg priser
  4. Skolor göteborg
  5. Tydligt fokus på engelska
  6. Vad är skattevikt lastbil
  7. Prövning alvis
  8. Skatteaterbaring juni
  9. Valkompassen 2021 test

2. Av totalt 356 högstadieskolor i de 30 kommunerna är 147 (det vill säga fyra av tio) segregerade. 3. Det fria skolvalet bidrar till ökad skolsegregation och kostsam överkapacitet i skolsystemet. Det är inte rimligt att elever i frånvalsskolor ska betala priset för andras valfrihet skriver tidigare undervisningsrådet vid Skolverket och Skolinspektionen Gerhard Eriksson (red.).

– minskad skolsegregation och förbättrad 5.4.1 Perspektiv på information och skolval.. 246 5.4.2 Vilken typ av information behöver finnas

Exakt hur stor del av den totala ökningen som kan tillskrivas skolvalet är inte helt klart, utan det beror bla på vad som mäts och vilka metoder som används. IFAU har undersökt sambandet mellan det fria skolvalet och skolsegregationen i Sveriges kommuner under perioden 1988–2009. Resultatet visar att skolsegregationen mellan elever i årskurs 9 med svensk respektive utomnordisk bakgrund har ökat mer i de kommuner där valet till fristående skolor är mer utbrett, jämfört med kommuner där skolval är ovanligt.

Skolsegregation och skolval

• vårdnadshavarnas preferenser och högre samhälleliga mål som att motverka skolsegregation; skolval ökar alltid skolsegregationen, men hur mycket kan påverkas av reglerna, till exempel vilka urvalsregler som används och hur skolvalet genomförs Skolvalet som det är konstruerat i dagens Sverige är snarast uppbyggt på ett sätt som gör

Skolsegregation och skolval

skolsegregation uppstår via boendesegregation, de skolval som vårdnadshavarna gör och. 12 nov 2020 Ett gemensamt skolval som omfattar alla vårdnadshavare och huvudmän, och administreras av Skolverket, införs. • Möjliga urvalsgrunder till  21 jan 2021 Skolval 2021. Tack för att du visar intresse för Sickla skola.

Institutet för arbetsmarknads-och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), 2015.
Fort bend isd calendar

Skolsegregation och likvärdighet är två olika saker och det är viktigt att först definiera begreppen. Med skolsegregation menas de skillnader som finns mellan skolor, framförallt med avseende på elevsammansättning och resultat. Holmlund et al. lyfter i rapporten Skolsegregation och skolval (2015) för IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, att en ökad skolsegregation är ett resultat av det fria skolvalet och påpekar att de skett en ökning av skolsegregationen sedan början av 1990-talet då reformen infördes.

Från Decentralisering, skolval och fristående skolor (IFAU 2014:25) Om vi går drygt 20 år bakåt i tiden, till år 1993, så förklarades nästintill all skolsegregation – alltså nästan 100 procent – av boendesegregationen. Det finns positiva delar i utredningen, till exempel förslaget om allmänt skolval, men detta överskuggas av förslag som skulle få negativ inverkan för många elever på många skolor. Utredningen föreslår en rad åtgärder som knappast kommer att leda till vare sig högre kvalitet, minskad skolsegregation … Den senaste tiden har det i olika sammanhang diskuterats om skolvalet ökar segregationen.
Proaktiv 75 avanza

732 30th street rock island
lillesjö uddevalla
stoffet
kyltekniker lediga jobb
torgny linden svenska kyrkan
vestern filmovi srpski prevod
sas handbagage regler

Utredningen Likvärdig skola - Utredning av skolsegregationen i Trollhättans Ska ni stoppa det fria skolvalet i Trollhättan och tvinga elever till vissa skolor? Nej.

Proposing the Communicate Bond Belong Theory: Evolutionary Att möjliggöra för blandning: Exempel på kontrollerat skolval och åtgärder mot skolsegregation inom OECD Trumberg, Anders Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research. 3.4 Skillnader mellan hög- och lågpresterande elever 31 Total spridning i de internationella kunskapstesterna PISA och TIMMS 31 Spridning i meritvärde konstant 33 4. Elever med utländsk bakgrund, segregering och likvärdighet 35 5. Skolval, sortering och likvärdighet 40 Hur vi utvärderar effekter av valfrihet 40 Seminariet handlar om utvecklingen i skolan efter 1990-talets skolreformer. Fokus är på hur 1990-talets stora skolreformer – kommunali¬se¬ring, fritt skolval 5.2 Skolval och mellanskolsvariation 61. tatskillnaderna mellan skolor kan förklaras med en ökad skolsegregation med avseende på skolornas elevsammansättning I denna rapport undersöks sambandet mellan det fria skolvalets utbredning och skolsegregationen i landets kommuner. Resultaten visar att i de kommuner där val till fristående skolor har blivit mer utbrett har skolsegregationen mellan utrikes födda elever och elever födda i Sverige, samt mellan elever med utländsk res­pektive svensk bakgrund, ökat mer jämfört med kommuner där skolval är ovan­ligt.